Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Grundskola

Alla barn i Sverige som är mellan sju år och sexton år är skolpliktiga. Som förälder kan du låta ditt barn börja redan vid sex års ålder. Grundskolans verksamhet består av förskoleklass och årskurs ett till nio i grund-och särskola.

Logga in på Infomentor

Förskoleklass: Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år kan barnet börja förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar upp till 20 timmar per vecka.

Grundskola: Den vanliga grundskolan omfattar årskurs ett till nio. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men kan även börja när de är sex år.

Grundsärskola: Grundsärskolan tar emot elever i åldrarna sju till sexton år. I kommunen finns grundsärskola för låg-, mellan- och högstadium på Lejonströmsskolan i Skellefteå. Eleven kan även vara kvar i sin hemskola och studera enligt särskolans kursplan. Här läser du mer om grundsärskolan

Fritt skolval

Elever erbjuds plats i det upptagningsområde där eleven bor. Eleven får välja annan skola men har då inte automatiskt rätt till skolskjuts. Ansökan om skolskjuts måste göras varje läsår.
Här läser du mer om skolskjuts
 

Elevers rätt till ledighet under läsåret

Rektor eller den rektor utser kan bevilja max tio dagars ledighet för en elev under ett läsår.

Bibliotek på skolan

Här läser du mer om skolbiblioteken

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2018-03-02