Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Elev- och föräldrainflytande

Många av kommunens skolor har skolråd, som är ett rådgivande diskussionsforum där rektor får tillfälle att ta del av synpunkter från föräldrar, elever och personal. På respektive skolas hemsida ser du om den har ett skolråd.

Elever har också rätt att delta i arbetsmiljöarbetet. Från och med årskurs 7 ska det finnas elevskyddsombud på skolan.

Om klassråd inte finns ska klassmöten genomföras i grundskolan. Eleverna ska ges möjlighet att tillsammans med sin lärare diskutera och behandla frågor som berör skolmiljön, undervisningen, regler och det sociala umgänget.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-11-13