Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Nyanlända barn och elever

Här finns information om nyanlända elever i grundskolan.

Modersmålsstöd
Alla barn i förskola och förskoleklass har rätt att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Det innebär att man ska arbeta med modersmålsstöd, vilket inte ska förväxlas med modersmålsundervisning som görs i grundskolan där föräldrarna ansöker om denna undervisning till sina barn.


I skollagen kan man läsa följande:
Skollagen 8 kap. 10 §
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål
Skollagen 9 kap. 10 §
Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål

Modersmålsstödet ska ingå som en naturlig del i verksamheten och det ska vara dagligt.
Det här är en del av läroplanen och den ska alla i förskolan jobba med varje dag.

Barnen ska ges många möjligheter att använda alla sina språk dagligen.
Skapa möjligheter och uppmuntra barnen genom att använda både svenska och sitt modersmål i förskolans aktiviteter.

Detta kan man göra genom att se till att det finns böcker, spel och annat material som speglar olika kulturer och språk.
Uppmuntra barnen att lyssna på sagor på sitt språk

Jobba med bildstöd och visa på olika sätt att alla språk är lika viktiga i verksamheten.

Anmälan

Nedan anmäler du nyanlända elever för plats i grundskola årskurs 1-9.

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Länk till anmälan

Problem med anmälan eller andra frågor, var vänlig  kontakta:

Kattarina Åkerlund Lundberg

kundtjanst@skelleftea.se

Tel: 0910-73 50 00

Ankomsten

Mottagningsenheten Ankomsten tar emot och kartlägger nyanlända elever i årskurs 6 till 9. Under en åttaveckorsperiod kartläggs eleverna med hjälp av Skolverkets material för kartläggning. Under kartläggningsperioden undervisas eleverna efter Ankomstenmodellen i främst svenska och matematik.

Efter kartläggningen gör Ankomsten en överlämning till elevens hemskola.

Elever som går i årskurs 1-5 kartläggs på sin hemskola och fortsätter därefter sin skolgång där.

ankomsten 

Nykomsten

Efter Ankomsten tilldelas eleven en klassplacering på sin nya skola. Elever i årskurs 6-9 kan delvis få sin undervisning på någon av kommunens Nykomster, som finns på ett antal olika skolor i Skellefteå.

Nykomsten är en förberedelseklass för nyanlända elever i årskurs 6-9. Syftet med förberedelseklass är att de nyanlända eleverna ska få de kunskaper de behöver för att så tidigt som möjligt kunna ta del av undervisningen i den ordinarie undervisningsgruppen.

Under läsåret 17/18 finns nykomstverksamhet på Sörböleskolan, Lejonströmsskolan, Örjansskolan och Bolidenskolan.

Har du frågor?

Mejla oss:

nyanlandai.grundskolan@skelleftea.se

Bildspel Nyanlända 2016-03-23.pdf

 

Utbildningar

Målsättningen är att  utveckla Ankomst- och modersmålsenheten till ett Kunskapscentrum för hela kommunen där vi utbyter erfarenheter och tar tillvara varandras kompetenser vad gäller nyanlända barn och elever. För att fånga upp frågor och funderingar som är aktuella, erbjuds nätverksträffar för olika personalkategorier.


Ett ”Visningsrum” är under uppbyggnad där vi har för avsikt att ge och förmedla pedagogiska tips. Det kommer att bli möjligt att boka tid för egen del eller för sitt arbetslag att komma och ta del av det vi har, samtala om pedagogiska frågor och ge vidare sina egna idéer. 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2018-02-02