Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Nyanlända barn och elever

Här finns information om nyanlända elever i grundskolan.

Ankomsten

Mottagningsenheten Ankomsten tar emot och kartlägger nyanlända elever i årskurs 6 till 9. Under en åttaveckorsperiod kartläggs eleverna med hjälp av Skolverkets material för kartläggning. Under kartläggningsperioden undervisas eleverna efter Ankomstenmodellen i främst svenska och matematik.

Efter kartläggningen gör Ankomsten en överlämning till elevens hemskola.

Elever som går i årskurs 1-5 kartläggs på sin hemskola och fortsätter därefter sin skolgång där.

ankomsten 

Nykomsten

Efter Ankomsten tilldelas eleven en klassplacering på sin nya skola. Elever i årskurs 6-9 kan delvis få sin undervisning på någon av kommunens Nykomster, som finns på ett antal olika skolor i Skellefteå.

Nykomsten är en förberedelseklass för nyanlända elever i årskurs 6-9. Syftet med förberedelseklass är att de nyanlända eleverna ska få de kunskaper de behöver för att så tidigt som möjligt kunna ta del av undervisningen i den ordinarie undervisningsgruppen.

Under läsåret 16/17 finns nykomstverksamhet på Sörböleskolan, Brännanskolan, Kanalskolan, Lövångerskolan, Örjanskolan, Byskeskolan, Kågeskolan och Bolidenskolan.

Har du frågor?

Mejla oss:

nyanlandai.grundskolan@skelleftea.se

Bildspel Nyanlända 2016-03-23.pdf

 

Utbildningar

Målsättningen är att  utveckla Ankomst- och modersmålsenheten till ett Kunskapscentrum för hela kommunen där vi utbyter erfarenheter och tar tillvara varandras kompetenser vad gäller nyanlända barn och elever. För att fånga upp frågor och funderingar som är aktuella, erbjuds nätverksträffar för olika personalkategorier.


Ett ”Visningsrum” är under uppbyggnad där vi har för avsikt att ge och förmedla pedagogiska tips. Det kommer att bli möjligt att boka tid för egen del eller för sitt arbetslag att komma och ta del av det vi har, samtala om pedagogiska frågor och ge vidare sina egna idéer. 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-10-12