Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Skolskjuts i grundskolan

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan, om avståndet är nog långt. Elever på fritidshem har inte rätt till skolskjuts.

Vårdnadshavare som behöver skolskjuts till sitt barn i förskoleklass i årskurs 1, årskurs 2, växelvis boende eller val av annan skola ansöker årligen om skolskjuts. Elever årskurs 3-9 som går på den av kommunen anvisade skolan beviljas automatiskt skolskjuts från folkbokföringsadressen om gällande avståndsregler är uppfyllda.


Hur ansöker jag om skolskjuts?

Du ansöker på blanketten Ansökan skolskjuts (pdf, nytt fönster).


När får jag besked om vi får skolskjuts?

Om du ansöker före 15 juni och ansökningshandlingarna är kompletta, vårdnadshavaren/na är folkbokförd på den eller de adresser som avses i ansökan och så vidare får ni besked i augusti. Handläggningstiden är normalt 10-30 dagar. Om du lämnar in din ansökan vid skolstart är handläggningstiderna längre. Ett bra råd är därför att ansöka så snart du vet att ni är i behov av skolskjuts.


När ska ansökan senast vara inlämnad?

Den ska vara inkommen till förvaltningen senast 15 juni för att skolskjutansökan ska vara behandlad och klar till skolstart.


Regler och riktlinjer för skolskjuts

Fullständiga regler och riktlinjer för skolskjuts finns i länken "Regler och riktlinjer" .


Avstånd mellan hem och skola

För att få kostnadsfri skolskjuts gäller följande avstånd mellan hem och skola:
 
Förskoleklass: 2 km
årskurs: 1-3:  2 km
årskurs: 4-6:  3 km
årskurs: 7-9:  4 km

Avstånd till hållplats

För att en elev ska beviljas skolskjuts mellan bostad och anvisad påstigningsplats gäller följande avstånd enkel väg:

Förskoleklass - årskurs 6: mer än 2 km
Årskurs 7 till 9: mer än 3 km

Val av annan skola

Elever som väljer undervisning vid annan skola än den kommunen hänvisar till kan efter ansökan få skolskjuts om detta inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Elever som inte, enligt gällande regler, skulle ha beviljats skolskjuts till sin hemskola, kan inte heller beviljas skolskjuts till någon annan skola.

Elever som enligt folkbokföringen flyttar utanför skolans upptagningsområde och väljer att gå kvar i samma skola har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från sin nya adress. Undantag är elev som i årskurs 9 flyttar utanför anvisad skolas upptagningsområde (inom Skellefteå kommun). Eleven kan då efter ansökan få gå kvar i sin skola läsåret ut och få kostnadsfri skolskjuts. Detta gäller endast om eleven gått i sin hemskola under åk åtta.

Växelvis boende

Elev som bor växelvis hos två vårdnadshavare, båda bosatta inom Skellefteå kommun, och går på för folkbokföringsadressen anvisad skola, har rätt till skolskjuts från båda adresserna om övriga regler för skolskjuts är uppfyllda. Med växelvis boende avses ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen. Tillfälliga  resor eller umgängesresor omfattas inte.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och påstigningsplatsen, samt för att eleven är på påstigningsplatsen vid meddelad avgångstid. Om en elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det  vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer sig till skolan eller till anvisad hållplats för skolskjuts. Kommunen betalar ingen ersättning för detta. Om eleven på grund av undervisning inte kommer till skolskjutsen i tid är det kommunens skyldighet att ordna med hemtransport. Vårdnadshavaren är skyldig att i god tid avboka resa med taxi om eleven inte  ska åka med.

Busskort

Anmälan om borttappat busskort görs till Kundtjänst. En avgift på 50 kronor tas ut för ett nytt kort (gäller elever i årskurs 4-9).

Anmälan och frågor

Vänd dig till kundtjänst för anmälan eller frågor om skolskjuts tel. 0910 - 73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-11-13