Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Särskilt stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Resursavdelningen ansvarar för stödinsatser till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) styr arbetet.

LSS-insatser för barn och ungdomar

Du hittar LSS-insatserna för barn och ungdomar i menyn här till vänster.

LSS bygger på frivillighet

Målet med insatserna är att alla barn och ungdomar med funktionshinder ska ha en fungerande vardag och vara delaktiga i samhällslivet. Lagen bygger på frivillighet.

Barn och ungdomar som har rätt till insatser har fortfarande samma rätt som andra till vård och stöd enligt annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar.

Vill du veta mer om vad LSS innebär? Klicka här för att läsa mer om LSS

Ansöka om LSS-insats

Så länge barnet/ungdomen går i skola (vanligen upp till 21 år) söks insatsen hos resursavdelningen. Du hittar blankett (pdf) till höger på sidan.

Den som har fyllt 15 år och förstår vad saken gäller kan uttrycka sin vilja tillsammans med vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare.

Handläggning

Utredning och beslut om LSS-insats sker inom fyra månader. Besluten verkställs så fort som möjligt.

Du kan läsa mer om Skellefteå kommuns stödinsatser för barn, ungdomar (och vuxna) på sidorna under Funktionsnedsättning.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07