Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Sök stöd

På den här sidan har vi samlat information gällande de olika program, fonder och bidrag som invånare och/eller organisationer kan söka.

Hur mycket resurser varje program nedan kan bida med varierar. Alla ställer dock vissa motkrav på den som ansöker. Det kan vara i form av egen tid eller kontanta medel, detta är också olika från program till program.

Obs! Vill du söka bidrag som idrottsförening, kulturförening eller social och etnisk förening så finns fler alternativ inom Skellefteå kommun. Läs mer här. 

 

Skellefteå Älvdal
Passar dig/er som vill driva ett projekt som utvecklar din ort/by/område. Exempel på vad du kan få stöd till:
• Att behålla och locka fler, speciellt yngre människor, till området.
• Skapa nya boendelösningar
• Innovativa lösningar för service och infrastruktur
• Att stimulera entreprenörskap och framtagande av nya produkter och tjänster, samt öka vidareförädling av råvaror som finns i området.
• Bidra till omställningen mot en grön, resurseffektiv och hållbar landsbygdsutveckling
 
Skellefteå Älvdal kan finansiera delar eller hela projektets ekonomiska kostnader. Kontakta handläggare för föreningen Skellefteå Älvdal: Monica Marklund, 070-686 67 69, info@trekomleader.se. Se även deras Facebooksida för mer information.

 

Landsbygdsprogrammet
Passar dig/er som vill driva ett projekt som kan utveckla din ort/by/område (får inte vara saker som kommuner el andra myndigheter ansvarar för enligt lag).
Exempel på vad du kan få stöd till:
• Investeringar i rekreation och turism som exempelvis badplatser, vandringsleder och informationsmaterial för landsbygdens besökare.
• Investeringar i småskalig infrastruktur på landsbygden som exempelvis belysning, broar och mindre vägar.
• Utveckling av natur- och kulturmiljöer som gör området attraktivt för både invånare och besökare/företagande.
 
Landsbygdsprogrammet kan finansiera upp till 90 % av projektets kostnad. För mer information se Länsstyrelsens webbplats, eller kontakta Skellefteå kommuns Kundtjänst, 0910-73 50 00.

 

Regionalfonden
Passar dig/er som vill driva ett projekt som kan utveckla hela regionen (Västerbotten-området). Exempel på vad du kan få stöd till:
• Att öka små- och medelstora företags konkurrenskraft. I synnerhet företagandet bland unga vuxna, kvinnor och utrikesfödda.
• Stärka forskning och innovation
• Öka användningen av distansöverbryggande teknik
• Främja hållbara transporter genom exempelvis bra och effektiva bytespunkter
 
Regionalfonden kan finansiera upp till 50 % av projektets kostnad. Resterande ska medfinansieras av annan offentlig och/eller privat aktör. För mer information kontakta Skellefteå kommuns "European Office" på telefon 0910-73 50 00.

 

Interreg
Passar dig/er som har ett gränsöverskridande projekt (Sverige, Norge, Finland) där minst två länder deltar. Exempel på vad du kan få stöd till:
• Forskning- och innovationsmiljöer
• Näringslivssamarbeten och arbetskraftens rörlighet över gränserna
• Ta del av kulturarv i form av såväl samiska språket som regionens naturområden
 
Interreg kan finansiera upp till 65 % av projektets kostnad. För mer information se Interregs webbplats, Northern Periphery eller kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00.


Övriga
För andra frågor om olika stöd och program, kontakta Skellefteå kommuns internationella enhet på telefon 0910-73 50 00.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-04-25