Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Trafik och infrastruktur

Gator, parkeringar, bredband, renhållning och kollektivtrafik är några exempel på sådant som får samhället att fungera. Skellefteå kommun står för en stor del av denna viktiga infrastruktur.

Vägarbeten

Aktuellt Kommunen planerar löpande om- och nybyggnadsprojekt i större och mindre omfattningar på ett flertal ställen inom Skellefteå kommun. Ibland kan vägarbe...

Parkering

Aktuellt I centrala Skellefteå finns 2.500 parkeringsplatser, varav drygt 800 platser i parkeringshus. Det finns flera olika sätt att betala parkeringsavgiften...

Byggprojekt - parker, lekplatser och torg

Aktuellt Kommunen planerar löpande om- och nybyggnadsprojekt av parkområden, torg, lekplatser och liknande inom Skellefteå kommun. Här kan se några av de byggp...

Samhällsutveckling och planering

Aktuellt Kommunen planerar även för hur framtidens Skellefteå ska se ut. Det sker bland annat genom så kallade översiktsplaner och detaljplaner. Du som medborg...

Ta det försiktigt på grusvägarna!

Nyhet 2017-03-27 Vi hyvlar och snödikar dom enskilda vägarna för fullt nu. Efter vinterns regnaden är isen är tjock på många ställen så hyveln kommer inte ända ned til...

Förslag på ny parkeringstaxa

Nyhet 2017-03-16 Ett förslag på ny parkeringstaxa för Skellefteå kommuns parkeringsplatser har tagits fram. För genomsnittsparkören medför det bland annat en sänkning ...

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-08-15