Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Cykelplan

Cykelplanen fungerar som ett underlag exempelvis vid trafikplanering.

Målgrupp

Cykelplanen riktar sig främst till kommunens beslutsfattare och de handläggare som ansvarar för trafik- och samhällsplanering och ska fungera som planeringsunderlag för trafikplanering, projektering samt i översikts- och detaljplanering.

Mål

Cykelplanen ska bidra till att uppfylla andra kommunala mål, såsom miljömål, renare stadsluft och de folkhälsopolitiska målen. Målen för planen är att:

  • Skapa ett logiskt gång- och cykelvägnät som kopplar samman viktiga mål.
  • Öka andelen cykeltrafik genom att förbättra cyklistens förutsättningar i trafiken.
  • Minska antalet cykelrelaterade personskador.
  • Visa på olika förslag till åtgärder för ett ökat cyklande.

Här kan du läsa cykelplanen i sin helhet (pdf, öppnas i nytt fönster).

Cykelbokslut

Skellefteå kommuns cykelbokslut är ett sätt att summera och kommunicera de gångna årens arbete för att nå de övergripande målen i cykelplanen och att skapa ett avstamp för en fortsatt positiv utveckling av Skellefteå som cykelkommun.

Läs Cykelbokslut 2012-2016 (pdf, nytt fönster)

Kommunens cykelplan är uppdaterad

Nyhet 2017-11-08 För drygt fem år sen godkände kommunfullmäktige ”Cykelplan för Skellefteå kommun”. Sedan dess har många av de föreslagna och planerade åtgärderna i pl...

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-11-28