Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Bygg- och miljökontoret

Telefon:Kundtjänst: 0910-73 50 00

Besöksadress Bygg- och miljökontoret
Trädgårdsgatan 7
931 85 Skellefteå
Internet: www.skelleftea.se

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Planer för Skellefteå

Här samlar vi information om större planer som vi arbetar med för att utveckla Skellefteå. Vi arbetar med så väl stora som små planer för att förbättra hela kommunen och om du är intresserad av en plan som vi inte lyfter fram här är du välkommen att kontakta oss.

Att utveckla Skellefteå kommun och planera för framtida förändringar är en omfattande process och tar lång tid. Flera planer med olika inriktningar och omfattning ska leda mot övergripande mål som är beslutade av kommunfullmäktige.

Den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan antogs av kommunfullmäktige i oktober 2016. Den fördjupade översiktsplanen hör ihop med andra stora projekt som kulturhus, resecentrum och trafikstrategi.

Flera detaljplaner för bostäder är på gång, exempelvis kvarteret Höken, kvarteret Haren, Falkträsket och Ursviken. Det planeras även för flera förskolor och gruppboenden.

Har du sålt ditt fritidshus?

Nyhet 2017-03-16 Om du har sålt ditt fritidshus behöver du göra en anmälan om ägarbyte till kommunen. Då får rätt ägare räkning för vatten- och avfallsabonnemanget

Varning för svag is vid Klutmark

Nyhet 2017-03-16 I arbetet med att skapa en ny vattenförsörjning har vi pumpat upp vatten bland annat i Klutmark. Nu behöver vi göra avslutande pumpning där. Det vatte...

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2016-11-24