Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Var ska vi placera vindkraftverk i Skellefteå kommun?

Skellefteå kommun har upprättat ett tematiskt tillägg för översiktsplanen med inriktning på vindkraft i Skellefteå kommun (Vindkraftsplan). Planen antogs av kommunfullmäktige den 20 maj 2014 och vann laga kraft den 17 juni 2014.

Syfte med Vindkraftplanen

Syftet med planen är att få till en strukturerad vindkraftsutbyggnad i kommunen genom att peka ut lämpliga lägen för vindkraft med så få motstående intressen som möjligt. Planen ska fungera som beslutsunderlag för bygglovsprövning, och för kommunens ställningstagande i fråga om miljötillstånd för de vindkraftsanläggningar som prövas av länsstyrelsen.

Vindkraft, tematiskt tillägg till översiktsplan

Handlingar som vunnit laga kraft finns tillgängliga för nedladdning nedan.


Har du frågor kan du kontakta kommunens kundtjänst 0910-73 50 00.

Ny reningsmetod testas på Lövånger badhus

Nyhet 2017-03-24 Från 27 mars till 12 april kommer vi att testa en ny reningsmetod av badvatten på Lövånger badhus. Istället för klor ska en mer miljövänlig produkt (d...

Vi har sommarjobb!

Nyhet 2017-03-24 Vi söker mer än 700 personer till våra sommarjobb. Vi söker bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, boendehandledare, kockar, camping och turistp...

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07