Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Snö och halka

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning inom planlagt område för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Vi prioriterar gång-, cykel- och genomfartsleder.

När plogar kommunen?

På prioriterade gång- och cykelbanor, skolor och förskolor startar plogningen vid 3-5 cm snö. På övriga områden startar plogningen vid 8-12 cm.

En plogsväng tar cirka 12 timmar vilket innebär att det på "din" gata kan ha kommit mycket mera snö än 8 -12 cm innan plogbilen kommit dit. Normalt påbörjas snöröjningen klockan 04.00 efter ett rikligt snöfall.

Kommunen kallar vid "stora plogsvängen" ut 45 snöröjningsfordon, dessutom plogar cirka 85 fordon de enskilda vägarna och i serviceorterna (våra samhällen). När det kommer ihållande snöfall med stora mängder snö måste vi ibland ta de prioriterade vägarna igen innan vi kan komma till "din" gata. Målet är att alla gator och vägar ska vara plogade inom 12 timmar.  Inga infarter till privata fastigheter öppnas vid plogsvängen.

Prioritetsordningen vid snöröjning:

  • Ploga
  • Hyvla
  • Siktröja för säkerhet
  • Bortforsling av snöhögar etc.

Halka

Sandning/grusning sker i första hand för gång- och cykeltrafik, vid trafikljus, rondeller, backar och kurvor. Bostadsgator sandas/grusas endast vid extrem halka. Vid blixthalka (underkylt regn) då allting sandas/grusas är åtgärdstiden cirka 12 timmar. Privata fastighetsägare kan hämta gratis sand/grus till sin uppfart etc.

Vem ansvarar för underhåll av vägen?

På webbkartan kan du se vem som ansvarar för de olika vägarna.

Skador vid snöröjning

Skador kan tyvärr inträffa på bland annat staket, brevlådor, häckar med mera. Om en olycka inträffar ska fastighetsägaren snarast meddela detta till kundtjänst. Då kommer vi ut, besiktigar skadan och tillsammans utreder vi vad som orsakat skadan och vems ansvar det kan vara.  Om du markerar häckar och staket med markeringskäppar så är det till hjälp för oss. Vi ersätter inte skador på felplacerade brevlådor och sopkärl.

Snöslunga

Vi använder snöslunga vid snöröjningen, framförallt i centrum. Det gör att vi, istället för att behöva samla snön i stora snöupplag direkt kan lasta och transportera bort den. I och med det ökar vi trafiksäkerheten när sikten inte skyms av stora snöhögar. Snöslungan används även på villagator om de blivit väldigt smala på grund snön.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2018-01-16