Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Snö och halka

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning inom planlagt område för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Vi prioriterar gång-, cykel- och genomfartsleder. Vår ambition är att du ska få så god standard som möjligt.

En samlad broschyr om mycket av det som hör snöröjning, halkbekämpning och vintercykling.

När plogar kommunen?

På prioriterade gång- och cykelvägar, skolor och förskolor startar plogningen vid 3-5 cm snö. På övriga områden startar plogningen vid 8-12 cm.

En plogsväng tar cirka 12 timmar vilket innebär att det på "din" gata kan ha kommit mycket mera snö än 8 -12 cm innan plogbilen kommit dit. Normalt påbörjas snöröjningen klockan 04.00 efter ett rikligt snöfall.

Kommunen kallar vid "stora plogsvängen" ut 45 snöröjningsfordon, dessutom plogar cirka 85 fordon de enskilda vägarna och i serviceorterna (våra samhällen). Du kan lita på att vi kommer men inte exakt när. Några bostadsgator är först och några blir så klart sist kvar att snöröja. När det kommer ihållande snöfall med stora mängder så måste vi ibland ta de prioriterade vägarna om igen innan vi kan komma till "din" gata. Målet är att alla gator och vägar ska vara plogade inom 12 timmar.

Inga infarter till privata fastigheter öppnas vid plogsvängen.

Prioritetsordningen vid snöröjning:

  • Ploga
  • Hyvla
  • Siktröja för säkerhet
  • Bortforsling av snöansamlingar etc.

Karta över de prioriterade gång- och cykelvägarna vid snöröjning

Halka

Sandning/grusning sker i första hand för gång- och cykeltrafik, vid trafikljus, rondeller, backar och kurvor. Bostadsgator sandas/grusas endast vid extrem halka. Vid blixthalka (underkylt regn) då allting sandas/grusas är åtgärdstiden cirka 12 timmar. Du kan som fastighetsägaren hämta gratis sand/grus till din uppfart etc.

Här kan du ser var du kan hämta sand/grus.

Vem ansvarar för underhåll av vägen?

Under fliken kartor här ovan kan du se vem som ansvarar för de olika vägarna/gatorna. Blå streck visar att det är en statlig väg vilket innebär att Trafikverket ansvar för väghållningen. Ljusgrön färg visar att det är kommunen som ansvarar och är väghållare, mörkgrön markering visar enskild väg med vägnummer där kommunen ansvarar för underhåll. Rött visar "övriga enskilda vägar" där vägen är privat och vägens ägare står för underhållet.

Skador vid snöröjning

Skador kan tyvärr inträffa på bland annat staket, brevlådor, häckar med mera. Om en olycka inträffar ska fastighetsägaren snarast meddela detta till tekniska kontoret. Då kommer vi ut, besiktigar skadan och tillsammans utreder vi vad som orsakat skadan och vems ansvar det kan vara.  Om du markerar häckar och staket med markeringskäppar så är det till hjälp för oss. Vi ersätter inte skador på felplacerade brevlådor och sopkärl.

Snöröjning för pensionärer

På tekniska nämndens sammanträde 14 juni 2010 beslöts att tekniska kontoret inte längre ska erbjuda betaltjänsten snöröjning för pensionärer. Vi rekommenderar våra tidigare kunder att ta kontakt med ortens entreprenörer för att köpa den tjänsten.

Snöslunga

Vi kommer, precis som föregående år, att använda oss av en snöslunga vid snöröjningen, framförallt i centrum. Det gör att vi, istället för att behöva samla snön i stora snöupplag direkt kan lasta och transportera bort den. I och med det ökar vi trafiksäkerheten när sikten inte skyms av stora snöhögar. Snöslungan kommer också att användas på villagator om de blivit väldigt smala på grund av mycket snö

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-04-04