Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Hushålla med resurser

Här kan du läsa om hur vi hushåller vi med de resurser vi har på bästa sätt. Så att så många kommunmedborgare som möjligt får dra nytta av vår belysning. Både på landsbygd och i tätort. Här beskriver vi också vilka åtgärder vi gjort för att spara energi

Energisnål belysning

Varje år byter vi ut ungefär 1000 armaturer. Ett pågående arbete är att byta ut all kvicksilverarmatur till högtrycksnatrium. Det ger flera vinster. Vi får bort det miljöfarliga kvicksilvret och sparar samtidigt energi. Tack vare bättre reflektorer ger högnatrium lika mycket ljus med mindre effekt.

Exempel: Om man byter ut 1000 stycken 125 watts kvicksilverarmaturer mot 1000 st 50 watts högtrycksnatriumarmaturer sparar man ca 180 000 kr per år (1 kr/Kwh)

Fasnedkoppling

Mellan klockan 22.00 till 06.00 släcks 2/3 av belysningen stegvis ner i tätorterna. Av den tredjedel som fortfarande är igång eftersträvar vi att ha minst en ljuspunkt tänd i varje korsning och i övrigt ska ungefär var tredje lampa lysa.

Nattsläckning

Belysningen på landsbygden är helt släckt mellan klockan 23.00 och 06.00

Sommarsläckning

Vägbelysningen i tätorterna samt på landsbygden är helt nedsläckt under sommarperioden.Vi börjar släcka den första vardagen efter 30 april och börjar tända den första vardagen efter 5 augusti.

Översyn av belysningsanläggningar utanför detaljplanerat område

Vi ser löpande över skicket på belysningsanläggningarna på landsbygden. Befintliga anläggningar måste följa gällande säkerhetsföreskrifter för el och hållfasthet. När livslängden för en belysningsanläggning har löpt ut behöver nyanläggning göras. Vid nyanläggning följs det politiskt beslutade regelverket. Läs belysningsreglerna (pdf, nytt fönster)


 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-09-12