Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

När är belysningen tänd?

Gatubelysningen är aktiverad mellan den 5 augusti och den 30 april. Under den här perioden styrs gatubelysningens tändning och släckning huvudsakligen av solens ned- och uppgång.

När är belysningen tänd vinterperioden?

Gatubelysningen är aktiv från 5 augusti till och med 30 april. Under den här perioden styrs belysningens tändning och släckning huvudsakligen av solens ned- och uppgång.

Undantag från styrningen med ljusrelä (under vinterperioden)
Energibesparing och undantag under vinterperioden

  • Mellan klockan 22.00 till 06.00 släcks 2/3 av belysningen i tätorterna stegvis ner, så kallad fasnedkoppling. Av den tredjedel som fortfarande är igång eftersträvar vi att ha minst en ljuspunkt tänd i varje korsning och i övrigt ska ungefär var tredje lampa lysa.
  • Belysningen på landsbygden sker nattsläckning mellan klockan kl 23.00 och 06.00
  • För belysningen i centrala Skellefteå sker varken fasnedkoppling eller nattsläckning.

När är belysningen tänd sommarperioden?

Gatubelysningen är inaktiv från 1 maj till och med 4 augusti. Under denna period är all belysning i kommunen normalt släckt.

Undantag under sommarperioden
I centrala Skellefteå är gatubelysningen aktiverad även under sommarperioden och styrs då av solens ned- och uppgång. Karta som visar vad vi menar med centrala Skellefteå (pdf, nytt fönster).

Regler för tändtider

Läs reglerna för gatubelysningens tändtider i sin helhet (pdf, nytt fönster)

Felanmäla belysning

Aktuellt Här kan du läsa om hur du gör en felanmälan av kommunens eller Trafikverkets belysning.

Belysning på landsbygden

Aktuellt Utanför detaljplanerat område finns inga skyldigheter att hålla vägbelysning men fullmäktige har beslutat att det upp till en viss nivå ska finnas bel...

Hushålla med resurser

Aktuellt Här kan du läsa om hur vi hushåller vi med de resurser vi har på bästa sätt. Så att så många kommunmedborgare som möjligt får dra nytta av vår belysni...

Känna trygghet

Aktuellt Belysningen vid våra gator samt gång- och cykelbanor ökar säkerheten för trafikanterna. Den bidrar till ordning och säkerhet på allmänna platser och g...

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-09-26