Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Belysning på landsbygden

Utanför detaljplanerat område finns inga skyldigheter att hålla vägbelysning men fullmäktige har beslutat att det upp till en viss nivå ska finnas belysning även utanför detaljplanerat område. Här kan du ta del av reglerna kring belysning.

Skellefteå kommuns regler om vägbelysning utanför detaljplanerat område

I vår kommun har fullmäktige beslutat att det upp till en viss nivå ska finnas belysning även utanför detaljplanerat område. Beslutet innehåller regler som ska tillämpas när vi gör översyner av belysningen inom dessa områden.

Läs belysningsreglerna (pdf, nytt fönster)

Ansök om bidrag till ny vägbelysning

För att kunna ansöka om bidrag till ny vägbelysning utanför detaljplanerat område måste det finnas en belysningsförening och en kontaktperson för föreningen.

Här finns ansökningsblanketterna, sök på belysning

Översyn av belysningsanläggningar utanför detaljplanerat område

Vi ser löpande över skicket på belysningsanläggningarna på landsbygden. Befintliga anläggningar måste följa gällande säkerhetsföreskrifter för el och hållfasthet. När livslängden för en belysningsanläggning har löpt ut behöver nyanläggning göras. Vid nyanläggning följs det politiskt beslutade regelverket.

Läs belysningsreglerna (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-09-21