Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Namnsättning av gator, adresser

Det är särskilt viktigt för post och räddningstjänst att gator har ett namn och att alla fastigheter har en adress.

Ortnamn (gator, torg etc) beslutas av kommunfullmäktige efter beredning av kommunens namngrupp där kommunala lantmäteriet, planverksamheten och skol- och kulturverksamheten samarbetar.

Det är kommunens ansvar att sköta adressättning. I Skellefteå kommun är det kommunala lantmäterimyndigheten som sätter adresser och ser till att uppgifterna är korrekta. Det är också till dem man vänder sig för att meddela lägenhetsnummer för sin fastighet. Det är viktigt att göra för att hyresgäster ska kunna göra adressändring när de flyttar till en lägenhet.

Frågor om lägenhetsnummer och adresser

Vänd dig till kommunens kundtjänst om:

  • du vill veta vilken adress din fastighet har
  • du vill veta lägenhetsnummer
  • din fastighet ingen adress har.

När det gäller postnummer och postort är det Posten AB som har ansvaret.

Rapportera in lägenhetsnummer

Använd den här blanketten om du vill rapportera in lägenhetsnummer i ett flerbostadshus  (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2018-03-13