Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Namnsättning av gator, adresser

Varje bebyggd fastighet skall ha en unik adress. Detta är särskilt viktigt för post och räddningstjänst.

Det är kommunens ansvar att sköta adressättningen. I Skellefteå kommun är det kommunala lantmäterimyndigheten som sätter adresser och ser till att uppgifterna är korrekta.

Ortnamn (gator, torg etc) beslutas av kommunfullmäktige efter beredning av kommunala lantmäteriet i samarbete med planverksamheten och kulturavdelningen.

När det gäller postnummer och postort är det Posten AB som har ansvaret.

Om du inte vet vilken adress din fastighet har kan du vända dig till kundtjänst.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-03-30