Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Vägarbeten

Kommunen planerar löpande om- och nybyggnadsprojekt i större och mindre omfattningar på ett flertal ställen inom Skellefteå kommun.

Ibland kan vägarbetet bero på arbeten med vatten- och avloppsledningar och ibland handlar det om underhåll eller nybyggnad av en cykelbana, väg eller kanske en bro. Här kan du ta del av några av de vägarbeten som är aktuella.

Anderstorp

 • Anbudsgatan, exploatering pågår, vatten- och avloppsledningar dras till nybyggnationen.

Boliden

 • Tallgatan, Ljunggatan och Ringen Återställning av gatorna efter arbete med VA-ledningar

Bureå

 • Norra Kustvägen, vi bygger en övergång för gång- och cykeltrafikanter vid Bureå Badhus

Burträsk

 • Hantverkargatan, Arbete med VA-ledningar

Byske

 • Intill Ringvägen. Vi bygger en vägtrumma i Byskebäcken

Kåge

 • Fällbäcken. Arbete med VA-ledningar

Lund

 • Lund, vi har lagt nya vatten- och avloppsledningar. Återställning av arbetsområdet i juni 2017.

Mobacken

 • Timotejvägen och vidare österut mot Storåkersgatan. Etapp 1 - ny gång- och cykelväg
 • Mobackavägen, Etapp 2 - ny gång- och cykelväg

Morö backe

 • Majstigen, vi bygger om hela gatan. Reparation vid brunnar, samt maskinavjämning för att få bort ojämnheter och vattensamlingar.
 • Sportlovsgatan, vi bygger om gång och cykelvägen från Sportlovsgatan till Takdroppsgatan. Återställning av gatan i maj 2017.
 • Kvarteret Fastan (området mellan Pingstgatan och Takdroppsgatan). Nya va-anläggningar
 • Blidvädersgatan, under april/maj åtgärd av stora svackor kring avloppsledningar.

Morön

 • Hedgatan, renovering av vatten- och avloppsledningar. Gatan ska läggas om med start maj 2017, arbetet med VA-ledningarna fortsätter i oktober.

Nordanå

 • Storgatan (sträckan Lasarettsvägen till Nordlandergatan). Vi bygger ny gång - och cykelväg

Norrböle

 • Norrvallagatan samt parkering Norrvalla IP och Eddahallen, ombyggnad av gata och parkering. Läs mer

Prästbordet

 • Kyrkvägen (sträckan Lejonströmsbron till Brännavägen) Vi bygger en ny gång- och cykelväg.

Skelleftehamn

 • Bangårdsgatan, från Sävenäsvägen till Fellesörvägen och del av Lotsvägen norr om Bangårdsgatan (etapp 1-2) ombyggnad av gata, gatan återställs med trottoar på ena sidan och grönt sidområde på andra sidan.
 • Sävenäsvägen, en del av vägen saknade anslutning till dagvatten vilket har åtgärdats. Gatan återställs med gröna sidoområden under 2017.

Skellefteå centrum

 • Strandgatan, från Hörnellgatan till E4, kantsten läggs sommaren 2017.
 • Repslagargränd, återställning av gatan sommaren 2017

Stämningsgården

 • Granbackavägen,  nya vatten- och avloppsledningar har lagts. Arbetsområdet återställs sommaren 2017.

Ursviken

 • Hagtornsgatan, vi bygger om gatan.
 • Skelleftehamnsvägen, från Björkhammargatan till Amiralsvägen vi bygger om gång- och cykelvägen

 

Byggprojekt - parker, lekplatser och torg

Aktuellt Kommunen planerar löpande om- och nybyggnadsprojekt av offentliga platser som parker, torg och lekplatser. Här kan se några av de byggprojekt som är a...

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-05-02