Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Fågelskådning

Fågekskådare med tubkikare-Anna Wenngren-2.jpg
Fågelskådning med tubkikare

Skellefteå kommun har en rad olika naturmiljöer vid kusten som ger ett rikt fågelliv. Av Sveriges ca 450 olika fågelarter ses mer än 200 arter regelbundet i kommunen, varav 150-talet arter har sina häckningsplatser här. Några av länets förnämsta och mest kända fågellokaler återfinns i kommunen.

Våren-bästa tiden på året

Våren och dess morgnar är den tid på året som erbjuder flest möjligheter att uppleva fågel och dessutom få se tusentals fåglar vid samma tillfälle.

Tiotusentals sträckande tättingar som bo- och bergfinkar och de flesta av Sveriges rovfågelarter kan ses från Bjuröklubb i månadsskiftet april-maj. Under samma tid kan man också se tusentals gäss, tranor och sångsvanar som rastar i Ostträskets naturreservat.

Från Grundskatan kan man under maj månad uppleva sträckande sjöfågel i fyrsiffrigt antal. Stora mängder sjöfågel och vadare rastar också i Ursvikenfjärden under samma tid. Spektakulära spel som orrspel på myrar och tjäderspel i gammelskogen hör våren till. De färgglada brushanarnas kamp om honornas gunst kan man skåda i mitten av maj i t.ex. Ostträskets naturreservat.

Sommaren - tid för fågelsång

Senare på våren och försommaren är det de häckande fåglarna man ser och hör. Gråhakedoppingen med sitt skärande läte har ett av sina starkaste fästen i Skellefteå. Jordugglan ses jaga sork över ängsmarken på sommarkvällen. Storlommens ödesmättade läte förflyttar en i tanken långt bort från dagens civilisation.

Hösten-fortfarande många spännande upplevelser

Från mitten av augusti till början av oktober flyttar fåglarna återigen söderut för övervintring i varmare trakter. Fastän antalet fåglar man normalt ser en höstdag är färre än om våren så erbjuder lokaler i kustbandet som Bjuröklubb och Grundskatan givande stunder med sträckande änder, vadare och måsfåglar.

Efter höstens södergående flyttfågelsträck finns nu endast stannfåglarna kvar i kommunen. Antalet arter uppgår då till ett 50-tal. Inte desto mindre finns många spännande fågelupplevelser att få. För vem kan undgå att fascineras av strömstarens dykande efter insekter i forsens öppna isvak eller glädjas när lavskrikan deltar som gäst vid fikat en vårvinter i gammelskogen?

 

Fågelskådning vid Danielsten, Bureå

Aktuellt Vid Danielsten, havsbadet i Bureå, kan man göra mer än att bada. Här finns nämligen en plattform för fågelskådning som är anpassad för rullstol.

Fågelskådning i Ostvik

Aktuellt Vid Ostviks strandängar finns ett trevligt utflyktsmål för den som vill ägna såg åt fågelskådning. Här hittar du nämligen en plattform för fågelskådni...

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden

Informationen granskades: 2017-11-22