Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Flottledsåterställningen i Bureälven

Fiske i Skellefteälven

Det kommer i ett första skede under två säsonger att ske en återställning i Bureälven för att förbättra biologin i vattnet. Arbetet syftar till att återskapa olika livsmiljöer i vattnet som förstördes i samband med flottningen.
- Vi tror att fisket i Bureälven kan få betydelse för älvdalen om vi tillsammans (kommunen, boende, fiskrättsägare och verksamhetsutövare längs älven) arbetar för detta. Men mycket jobb återstår, bland annat ytterligare flottledsåterställning.


Fortsatta återställningsarbeten

Redan efter första återställningssäsongen 2015 har de sett öring leka på de nya lekområdena som skapats i Bureälven. Även återställningen 2016 i de övre delarna av Bureälven är vi nöjda med och väntar oss en positiv utveckling av biologin i vattnet.

Under 2017 fortsätter återställningsarbetena ytterligare cirka två kilometer i de övre delarna av Bureälven samt med utrivning av små vandringshinder i flera av Bureälvens biflöden.

Fakta om återställningarna 2015-2016

2015 restaurerades totalt 515 meter strömsträckor i Strömsholm med fokus på lekområden för havsvandrande öring. Under 2016 restaurerades två kilometer strömsträckor i de övre delarna av Bureälven med fokus på stationära harrbestånd.

Klicka här för att följa oss på Facebook

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-08-02

comments powered by Disqus