Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Lekplatser

Lekplatser uppmuntrar till lek och rörelse utomhus och leken är en nödvändig del i barnens utveckling. Skellefteå kommun ansvarar för 109 allmänna lekplatser runt om i kommunen. Dessutom finns lekplatser som drivs av bostadsrättsföreningar, byalag med flera. Skellefteå är en av de lekplatstätaste kommunerna i landet.

Barnens rätt till lek

Barnens lek är inte bara ett tidsfördriv, det är nödvändigt för deras utveckling. Genom leken utvecklas de fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt. Lek är ett sätt att lära sig leva.

Säkerhetstänkande

För att minimera risken för olyckor har vi veckovis tillsyn av de allmänna lekplatserna under sommarsäsongen. Dessutom gör vi en årlig besiktning av varje lekplats. Om du upptäcker trasig lekplatsutrustning, var vänlig och felanmäl detta omgående till Kundtjänst.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatser som rustas upp anpassar vi så att barn och föräldrar med funktionshinder åtminstone delvis kan använda dem. I snitt rustas tre, fyra lekplatser per år.

Klicka här för att läsa om Alhems lekpark, en fullt ut anpassad lekpark

Föreningsdrivna lekplatser

Lekplatsföreningar kan ansöka om bidrag utanför detaljplanelagt område. Du kan söka både för nyanläggning och drift av lekplats. Ansökningsblanketten hittar du i vårt blankettarkiv.

Lekplatsen på Anderstorp ska byggas om

Aktuellt Stora lekplatsen, i parkområdet bakom förskolan Pusselbiten på Anderstorp, är sliten och i stort behov av renovering. Under 2017 och 2018 bygger vi en...

Nordanå lekpark

Aktuellt Nordanå lekpark är till för alla åldrar och anpassad för funktionsnedsatta. Parken speglar Skellefteås historia - gruvor, älven, havet och skogen. Där...

Byggprojekt - parker, lekplatser och torg

Aktuellt Kommunen planerar löpande om- och nybyggnadsprojekt av offentliga platser som parker, torg och lekplatser. Här kan se några av de byggprojekt som är a...

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2016-10-25