Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Spår efter människan vid sjöar och vattendrag

Copy-boplatsfynd, kvarts brända ben-Bildrätt Skellefteå museum-Krister Hägglund-naturkulturguiden.jpg
På en stenåldersboplats hittar man ofta kvartsavslag och brända ben. Foto: Skellefteå museum.

Vattnet har alltid dragit till sig både djur och människor. Längs vattendrag och sjöstränder har man t.ex. den största chansen att hitta forntida boplatser. Om badstranden har inslag av brända benbitar, små kvartsstenar som verkar bearbetade eller kanske spruckna stenar kan det vara spår av människor som bott här och gjort upp sin eld för flera tusen år sedan.

Vid sjöar och vattendrag kan man också finna mer sentida lämningar, som t.ex. tjärdalar – man flottade nämligen ofta tjärtunnorna ut mot kusten för vidare transport med fartyg.

När flottningen av timmer var omfattande byggde man stora anläggningar i många av våra vattendrag för att få timret att så smärtfritt som möjligt forslas ner till sågarna vid kusten. Idag kan man se monumentala timmerkistor och stenmurar på många ställen. Kojor och stigar längs älvsstränderna kan också vara spår efter flottningen, som engagerade en stor del av de boende intill älven.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07