Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Fristadsförfattare i Skellefteå kommun

Sedan början av 1990-talet har städer runt om i världen tagit initiativ till att under en viss tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att fritt verka i sitt yrke i hemlandet.
Som fristad erbjuder staden ett stipendium, boende och stöd till en författare som är i behov av att komma i säkerhet.

En viktig uppgift för fristaden är att ge författare möjlighet till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier. Fristadsarbetet, i ett större perspektiv, handlar att säkra yttrandefriheten och allas rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang.

Skellefteå en av över 50 fristäder internationellt

I Sverige finns för närvarande över 20 fristäder för förföljda författare, varav Skellefteå är en. Skellefteå har tecknat avtal med den internationella sammanslutning ICORN (International Cities of Refuge Network). ICORN startade sin verksamhet 2010 och har ett femtiotal medlemmar från runt om i världen som har erbjudit 130  författare och konstnärer skydd i en  ICORN medlemsstad. Se ICORN hemsida

Skellefteå kommun är Fristad eftersom det är viktigt att stötta det fria ordet och Skellefteå är Berättarnas Stad. Här representeras fristaden  under rubriken ” Berättarnas Stad - Sara Lidmans Gästförfattare” , eftersom hon stred mot förtryck och orättvisor. Hon kämpade för solidaritet och rättvisa och är en förebild som alla förföljda författare kan känna igen sig i. Syftet är att ge författare och journalister en trygg plats att få utrycka sina åsikter fritt.

Vem får bli fristadsförfattare?

Vilken författare som helst, i vilket land som helst, som i sitt hemland är utsatt för hot eller förföljelse på grund av att han eller hon uttrycker sina åsikter genom sitt professionella konstnärliga arbete har möjlighet att ansöka om att bli fristadsförfattare genom den internationella organisationen ICORN – International Cities of Refuge Network. ICORN samarbetar med PEN International, vars underorganisation Writers in Prison Committe (WiPC) genom sina internationella nätverk gör en kontroll av den sökandes bakgrund och skyddsbehov. Om ansökan godtas går den sökande vidare och blir ICORN-kandidat. När det finns en plats tillgänglig kan denna erbjudas till de som godkänts som sökande fristadsförfattare. Staden har själv möjlighet att välja vem det blir utifrån de kandidater som föreslås av ICORN. Författaren själv har också möjlighet att avböja erbjudandet om han eller hon inte finner staden lämplig som hemvist.

https://www.youtube.com/watch?v=Ayb1px1tu04


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-02-20