Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kulturplan för åren 2016-2019

En kulturplan för åren 2016-2019 är framtagen och du kan ta del av den genom att klicka på länken längst ner på sidan.
Kulturplanen ska vara ett stöd i den gemensamma utvecklingen av kulturlivet i Skellefteå kommun samtidigt som den är ett verktyg för kommunen att fokusera sina insatser.

Skellefteå kommun har en vision och ett mål: Skellefteå - en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.
Till den målsättningen ansluter sig kulturnämnden genom sin antagna vision om att kommunen ska kännetecknas av ett rikt och stimulerande kulturutbud. Där framåtsyftande kultursatsningar gör kommunen till en attraktiv och stimulerande livsmiljö där hela människan kan växa och må bra.
 
För att utveckla ett kulturliv, som beskrivs i kulturnämndens antagna vision, och för att nå kommunens övergripande mål 80 000 invånare 2030 behövs alla Skellefteås kulturaktörer. Såväl amatörer som arrangörer, som professionella kulturarbetare och möjligheten för barn att själva uttrycka sig i nya världar genom konstformernas möjligheter. Kulturlivet är stort, brett, djupt och berör så gott som alla. Samtidigt som det både är frivilligt och livsnödvändigt för individ såväl som för samhälles utveckling i stort.

Här kan du läsa den gällande Kulturplanen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-10-27