Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon 0910-73 50 00

Telefontider Ring eller besök oss
vardagar 7-17 (receptionen 17.30)

Besöksadress Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Ursviksskolan årskurs F-5

Ursviksskolan ligger i centrala Ursviken nära idrottsplats, ishall och den kommunala biblioteksfilialen.

Hos oss går ca 200 barn och elever, från förskoleklass till årskurs 5 med fritidshem integrerat i skolan. Lokalerna är nyligen renoverade, eller nybyggda, och väl anpassade till våra verksamheter. Vi har skogen och vattnet på promenadavstånd och skolgården har flera lekytor för aktiviteter på rast.

Tillsammans med förskolorna i området arbetar vi i 1-16-årsperspektiv för att förbättra alla elevers resultat. Vi fokuserar särskilt på utveckling av barns och elevers läsförståelse.

Skolan strävar efter att ge våra barn och ungdomar möjligheten att delta i skolans alla aktiviteter och erbjuda olika sätt att lära. I samtliga årskurser jobbar vi med utveckling av barnens kunskaper och sociala och emotionella färdigheter genom att utveckla en tillåtande lärandemiljö med god studiero. Skolans elevhälsalag träffas regelbundet och där finns skolpsykolog, kurator, skolsköterska och specialpedagoger. Förebyggande insatser mot mobbning och annan kränkande behandling leds av ett likabehandlingslag som stöds av Räddningspatrullen och Kompis. Klassråd och elevråd är en viktig förutsättning för att utveckla elevdemokrati och elevinflytande.
Skolan är våra elever!

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2018-02-08