Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Vitbergsområdet– här samsas många olika värden

Skellefteå kommun har genomfört en stor studie över ekosystemtjänster i Vitbergsområdet. Genom att identifiera och värdera ekosystemtjänsterna har vi fått en helhetsbild över de många olika värden som ryms inom Skellefteås mest besökta skogs- och rekreationsområde.

Vitbergsområdet är speciellt då det är så mångfacetterat och så många olika intressen samsas här. Det är Skellefteås mest välbesökta fritids- och rekreationsområde samtidigt som här finns fina gammelskogsområden och kulturvärden.

2015 beviljades projektet Identifiering och värdering av ekosystemtjänster i Vitbergsområdet medel från Naturvårdsverket. Under projektets gång har vi fördjupat våra kunskaper om ekosystemtjänster och olika metoder att värdera dem. Arbetet har granskats och kvalitetssäkrats av ekosystemtjänstexpert på Calluna AB.

Slutrapporten blev klar i september 2017 och är en första samlad bedömning av mångfalden av ekosystemtjänster inom Vitbergsområdet. Vissa värden uttrycks kvantitativt, i mängdmått eller monetärt i en summa pengar, medan andra värden beskrivs kvalitativt med ord. Tillsammans ger de en helhetsbild över Vitbergsområdets många värden.

Här kan du ta del av hela rapporten:

Ekosystemtjänster i Vitbergsområdet (pdf)

Bilaga: Betalningsviljestudie Vitbergsområdet (på engelska)

 

Vitbergsområdet

Aktuellt Vitbergsområdet är Skellefteås stora stadsnära motions- och rekreationsområde. Här samsas friluftsliv, motionärer, elitidrottare, SM-tävlingar och för...

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-10-03