Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta VUX

Telefon:0910 - 73 50 00 kundtjänst

Besöksadress Laboratorgränd 5,
931 77 Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Prövning

För dig som vill läsa på egen hand och sedan testa dina kunskaper för att få ett betyg eller ett högre betyg erbjuder vi två (2) prövningstillfällen per år.

Prövningen kan bestå av flera olika delar; t ex muntliga och skriftliga prov eller presentationer, skrivuppgifter samt hörförståelseprov.

En prövning innebär att du på egen hand ska läsa in kursen och du bör vara medveten om att inläsningen är en tidskrävande process. Instruktion om hur prövningarna är upplagda hittar du här tillhöger under respektive kursinformation.

Anmälan

Särskild blankett för anmälan finns i receptionen.
Du kan också ladda hem blanketten via denna länk (pdf, nytt fönster). Blanketten lämnas till expeditionen.

 

Prövning sker

Datum: Tid: Sista anmälningsdag:
2 maj, 2018 12.30–17.00 7 april 2018
Vecka 45, 2018 12.30–17.00 6 oktober 2018

Du ska infinna dig 15 minuter före utsatt starttid till anvisad sal eller utanför receptionen.

Avgift

500 kronor/kurs.  Prövning på kurser där eleven har ett icke godkänt betyg (IG eller F) är gratis.

Betala till pg 126870-5, Skellefteå kommun.

Ange på talongen eller i meddelanderutan:

Prövning, VUX 351903.363.4708.7100. samt ditt namn.

Kvitto på att betalningen är gjord ska bifogas anmälan. Om du betalar över internet, medsänd bevis på att betalningen är gjord.

Om en du uteblir från prövning och senare önskar ett nytt provtillfälle får du erlägga en ny prövningsavgift på 500:-.

OBS!

Prövning på kurser där du har ett icke godkänt betyg (IG eller F) är gratis.
Bifoga kopia av betyg om du har betyg från en annan kommun eller friskola.

Vid prövning i naturvetenskapligt ämne gäller särskilda regler.
För att betyg ska kunna sättas på dessa kurser krävs intyg om utförd och godkänd laborationskurs från tidigare skolgång i motsvarande kurs. Om du inte sedan tidigare har genomfört laborationer i kursen så kontaktar du prövningsansvarig för ytterligare information.

Efter sista anmälningsdag får du ett skriftligt besked om provtid och vem som ansvarar för din prövning. Om du inte har fått meddelande inom sju arbetsdagar kontakta vux@skelleftea.se

Du ansvarar själv för att ta kontakt med den som ansvarar för prövningen!

Om särskilda skäl föreligger för att flytta på prövningen ska samråd ske med ansvarig lärare och beslut om detta tas av rektor. Ingen extra prövningsavgift tas då ut. Rektor meddelar beslutet till expeditionen.

 

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden

Informationen granskades: 2018-01-18