Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Yrkeshögskola

Telefon:Se respektive utbildnings kursbeskrivning

Besöksadress Laboratorgränd 5,
931 77 Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska i Skellefteå (Distans)

Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska, 50% studietakt under två år.

Information till dig som är antagen och har tackat ja till utbildningen med start hösten 2017

Välkomstbrev (pdf, nytt fönster)

Utbildningens mål (pdf, nytt fönster)

Litteraturlista (pdf, nytt fönster)

Terminsplanering (pdf, nytt fönster)

Campuskarta med parkering (pdf, nytt fönster)

 

 

Arbetsområden efter utbildningen ligger inom geriatrik, äldrepsykiatri, rehabilitering, handikappomsorg och äldreomsorg. Även inom akutmottagningar, medicin och ortopedavdelningar kommer denna kompetens att efterfrågas. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet. Det garanterar att innehållet är det rätta och att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden.

 

Utbildningstid

Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen  genomförs på distans (med totalt nio samlingsveckor) ca 1-3 veckors obligatoriska samlingar per termin vilket gör det möjligt att kombinera arbete och studier. Utbildningen motsvarar halvtidsstudier under fyra terminer.

Samlingsveckorna är förlagda på Campus Skellefteå med undervisning, studiebesök och föreläsningar, övriga veckor arbetar du självständigt eller i grupp med datorn som arbetsyta och kontaktlänk mellan kursdeltagare och lärare. Lärande i arbete, LIA, utgör 40 poäng uppdelat på två stycken fyraveckorsperioder. LIA är handledarledda studieveckor som genomförs ute på arbetsplatser.


Arbetsmarknad

Framtidens vård- och omsorg har ett stort behov av personal med specialistkompetens på alla nivåer.
Utbildningen ger en fördjupad yrkeskompetens för att arbeta i team inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom/psykisk sjukdom hos äldre.

Utbildningen ger också möjligheter att fungera som handledare för personal och stöd till anhöriga.
Efter utbildningen kan du även arbeta med utvecklingsfrågor och kvalitetsarbete inom området.

 

Behörighet till yrkeshögskolan

Behörig att antas till utbildningen är den som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänd i minst 2250 gymnasiepoäng eller motsvarande inom gymnasial vuxenutbildning.


Särskilda förkunskaper

Kurser ur Vård- och omsorgsprogrammets program-gemensamma ämnen: Medicin 1, Etik och människans livsvillkor, Psykologi 1,Vård- och omsorgsarbete 1 och Vård- och omsorgsarbete 2 eller motsvarande kurser. Den studerande skall ha minst betyget E (eller motsvarande) i kurserna.

Utbildningens karaktär av specialisering kräver minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från vård- och omsorgsarbete.

Behörighet kan också bestå av att man genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig yrkeshögskoleutbildning.

Ett visst antal sökande som saknar delar av förkunskapskraven har möjlighet att antas till utbildningen.

 

Urval

Urval kommer att göras baserat på en kombinerad bedömning av gymnasiebetyg, relevant vidareutbildning och yrkeserfarenhet.

 

Examen

För att erhålla examensbevis för yrkeshögskoleexamen krävs att samtliga kurser är godkända.

För den studerande som ej har godkänt på samtliga kurser utfärdas ett utbildningsbevis som innehåller de mål och betyg som den studerande uppnått.

 

Terminstider


Ansökan

Ansökningsblankett kan du ladda hem eller skriva ut genom att klicka på rutan "Ansökan".

www.skelleftea.se/Yrkeshogskolan

 

Ledningsgruppen för utbildningen:

  • Socialtjänsten Skellefteå kommun, 3 repr
  • Västerbottens Läns Landsting, 3 repr
  • Utbildningsanordnaren, 2 repr
  • Elevrepresentant, 1 repr
  • Offentliga skolväsendet, 1 repr

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden

Informationen granskades: 2017-06-19