ÅVC-kort

Nu finns möjlighet att få tillträde till återvinningscentralen i Bureå utanför ordinarie öppettider. Som ”nyckel” till grinden används ditt körkort eller ett speciellt tilldelat kort om du saknar körkort. Aktivering av kortet sker efter avslutad ÅVC-utbildning.

Symbolisk illustration för ÅVC-kort 

 

 


Tillgång till återvinningscentral

På Bureå återvinningscentral har du nu möjlighet att få tillträde vissa tider utanför ordinarie öppettider. För dig med ÅVC-kort ger det tillgång till Bureå ÅVC söndag - torsdag  mellan kl. 07.00-22.00. Som "nyckel" till grinden på återvinningscentralen används ditt körkort eller annat kort som vi tillhandahåller. Aktivering av kortet sker efter avslutad utbildning.

Krav för att få möjlighet till ÅVC-kortet

För att kunna gå utbildningen och få tillgång till återvinningscentralen vid obemannade öppettider enligt ovan, krävs det att du:

 • Är folkbokförd i Skellefteå kommun eller äger en fastighet som betalar renhållningsavgift i Skellefteå kommun.
 • Är myndig.

Om du uppfyller dessa krav kan du anmäla dig till utbildningen som sker på Bureå återvinningscentral och är ca 60 minuter lång. Utbildningen sker utomhus.

Så här anmäler du dig till utbildningen

Det finns två sätt att anmäla sig till utbildningen:

 1. Via vår e-tjänst (som du hittar länk till på den här sidan). För det krävs att du har e-legitimation och är folkbokförd i kommunen.
 2. Via kundtjänst. Om du inte har e-legitimation eller om du äger en fastighet men inte bor i kommunen, vänd dig till kundtjänst så hjälper de dig.

 

Regler och riktlinjer som gäller vid användning av passersystemet

 • Det är endast personer som har godkänts efter utbildning som får nyttja systemet.
 • Vid inpassering, väntar man innanför grindarna till grindarna stängts, innan man kör vidare, för att förhindra att någon annan smiter in på dennes inloggning.
 • Vid utpassering, väntar man utanför grinden till grinden stängts, innan man kör vidare, för att förhindra att någon annan smiter in vid utfartsgrinden.
 • Har man tappat ut något eller skräpat ner, så städar man efter sig.
 • Man får aldrig hoppa ner i en container! Ser man att man slängt något i fel container eller tappat något kan man kontakta kundtjänst. Containern kan dock vara tömd innan personal har möjlighet att kolla upp det hela.
 • Farligt avfalls ställs upp på uppmärkt plats.
 • Förbjudet att plocka med saker från återvinningscentralen.
 • Företagsavfall får ej lämnas.
 • Om det visar sig att man inte uppfyller de ställda kraven utifrån utbildningen kommer man att förlora sin inpassering och kan ansöka om ny utbildning. Varje enskilt fall bedöms separat.

 

Säkerhetsanvisningar samt kameraövervakning

För att på ett säkert sätt använda det nya systemet övervakas anläggningen av kameror. Det är både för din säkerhet men även för verksamhetens.

Skulle något inträffa under den tid du är där finns skyltar vid utpasseringsgrinden var du ska vända dig.

 

Vid omedelbar fara - lämna din bil och ta dig ut ur området. Larma 112.

 

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-10-28

Frågor & svar

 • Var är utbildningen?

  Svar: Den är på Bureås återvinningscentral, Sinusgatan 3 i Bureå.

 • Jag har fått SMS/e-post om att min bokning har avbokats, men har inte avbokat själv. Vad har hänt?

  Svar: Din tid har avbokats av en handläggare p.g.a oförutsedda händelser. Boka gärna in ny tid för att gå utbildning.

 • Kostar ÅVC -kortet?

  Svar: Nej, finansieringen av återvinningscentralen sker via avfallskollektivet. Därav måste du antingen vara folkbokförd eller äga en fastighet som betalar renhållningsavgift för att kvalificera dig. Du har därmed betalat för det via renhållningsavgiften.

 • Jag har ett utländskt körkort, kan jag använda det för att komma in?

  Svar: Nej, endast svenska körkort kan läsas av terminalen. Om du kvalificerar dig för tillgång till återvinningscentralen vid obemannade öppettider men inte har ett svenskt körkort får du ett separat kort för just denna passage.

 • Kan man bli avstängd och inte längre få använda sitt ÅVC-kort?

  Svar: Ja, om man inte följder de uppsatta reglerna kan ens ÅVC-kort spärras. Man får då ansöka om att gå utbildningen på nytt.

 • Kan jag lämna företagsavfall när jag ändå är på återvinningscentralen?

  Svar: Nej, verksamhetsavfall är INTE tillåtet att lämna under "ÅVC-kort tid". Företagsavfall lämnas dagtid på avsedd plats när det är öppet och bemannat.

 • Kan jag låna ut mitt ÅVC-kort till en bekant/ släkting?

  Nej, tillgången till återvinningscentralen under obemannade öppettider är personlig och kortet får inte lånas ut. Du har också ansvar för personer som ev. följer med dig i ditt fordon till återvinningscentralen när du lämnar ditt avfall.

 • Varför är det kameraövervakat?

  Det är både för din säkerhet men även för verksamhetens. Det finns kameror som används för att övervaka när det är dags att tömma containrarna och när det behöver snöröjas. Kamerorna ger också en möjlighet att återkoppla felsorteringar. Tyvärr kan det ju hända att saker hamnar i fel container. Detta kan, i nästa steg, förstöra hos dem som tar emot avfallet.

 • Varför behöver man gå en utbildning för att få ÅVC-kortet?

  Eftersom vi inte har någon personal på plats är det extra viktigt att du som besökare vet hur avfallet ska sorteras och vad du ska göra om det händer en olycka. För att återvinningen ska fungera behöver avfallet vara lämnat på rätt ställe/ i rätt container. Det finns också ett antal säkerhetsregler och föreskrifter som ska följas och de går vi igenom på utbildningen. Genom att gå utbildningen förbinder du dig också att följa dem. Information om innehållet och säkerhetsregler finns på sidan om ÅVC-kort.

 • Vem kan anmäla sig för att få tillgång till ÅVC-kort?

  Svar: För att kunna gå utbildningen och få tillgång till återvinningscentralen vid obemannade öppettider krävs det att du:

  • Är folkbokförd i Skellefteå kommun
  • Äger en fastighet som betalar renhållningsavgift i Skellefteå kommun
  • Är myndig