Arkiv

 

2016

Permanent konst/Konstnärlig gestaltning 2016
Färdkost för upptäckare - Jesper Waldersten
144 unika bilder tagna på lika många unika, nyskrivna och maskinskrivna texter. Uppmaningarna är en aning abstrakta, fantasieggande, omöjliga och möjliga möten i en snar framtid. I ett ständigt nu.
”Meningarna ska fungera som proviant för det framtida vuxna barnet som kanske upplever oro inför att bli stor. Jag vill kittla deras smaklökar, fylla deras huvuden med meningar att grunna på, kanske finns det en strof som kan förändra, påverka ett barns framtida riktning. Texterna, den korta poesin, ska utstråla hopp, lust, galenskap, nyfikenhet, fantasi, humor, värme, tyngd och mystik. Livet är så mycket mer, och det är mycket lätt att missa. I alla fall som vuxen.”
Plats: Bolidenskolan (årskurs 6-9)
Invigning: 26/10 2016

 

2015

Permanent konst/Konstnärlig gestaltning 2015
Väx lilla frö! – Stina Wirsén
 Utsmyckningen är gjord i flera delar/plan, där utgångspunkten är en kaklad rundel på våningsplan 1 som sedan återkommer i mindre format vid övriga entréer på skolan. Materialet är handmålat kakel vilket framtagits i samarbete med Kakelmakeriet. Verket har fått titeln Växa, - väx lilla frö! Stina Wirséns tankar kring verken:
”Mina tankar kring verket är att göra en lustfylld och inspirerande bild att fundera kring och att få gå in i. Det runda rummet är omgivet av träden/ skogen, där alla frukter har en egen personlighet. Vilken frukt är jag idag? En liten ledsen frukt, eller det glada äpplet? Hittar jag min kompis bland träden? Är jag själva trädet idag? Eller har jag gömt mig bland bladen? Jag vill bidra med en bildvärld som bejakar och lockar till en ökad associationsförmåga. Förhoppningen är också att pedagogerna ska inspireras till att arbeta kreativt med barnen, att utsmyckningen kan locka till workshops och bildlekar med växande och öppenhet.”
Plats: Norrbacka förskola, Alhelm