Älvbrinken

Älvbrinken har utvecklats till ett rekreativt stadsrum med en blandning av café- och restaurangliv, kulturaktiviteter, lek, sport och rekreation som tar till vara på närheten till vattnet. Årstidernas variation är ett grundläggande tema då Älvbrinken ska vara en plats att nyttja året runt.

Ombyggnaden av Älvbrinken har utförts i etapper och blev färdigt hösten 2018.

Läs mer om omformningen av Älvbrinken

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-11-22
Sida

Stadsparken

Skellefteås stadspark är en grön oas mitt i staden som inbjuder både till avkoppling och aktiviteter.

Läs mer