Enheten för arbetsmarknad

En engagerad och kunnig samarbetspartner. Vi bygger vägar till arbete och utbildning som av olika skäl har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Enheten för arbetsmarknads uppdrag

Enheten för arbetsmarknad samordnar, verkställer och utvecklar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta arbete syftar ytterst till att stödja personer som står utanför arbetsmarknaden samt att förebygga och minska verkningarna av arbetslöshet.
Genom att fler kommer i arbete och egen försörjning bidrar verksamheten till kommunens och regionens kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Vår verksamhet

Enheten för arbetsmarknad sätter individen i centrum. Perspektivet är långsiktigt och fokus ligger på hela arbetsmarknaden.

Enheten för arbetsmarknad

  • erbjuder insatser för arbetssökande
  • ansvarar för det Kommunala aktivitetsansvaret
  • erbjuder anställningar via arbetsmarknadsåtgärder
  • samordnar ferieverksamheten inom kommunen

Viktiga samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, Socialkontoret, utbildningsanordnare, Region Västerbotten, Försäkringskassan, fackliga-, näringslivs- samt intresseorganisationer.

 

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden
Informationen granskades: 2019-08-23