Enheten för arbetsmarknad

Kommunens enhet för arbetsmarknad är gymnasienämndens verktyg för riktade och individuella arbetsmarknadsinsatser. Insatserna ska ytterst leda till fler i arbete och till att hålla den öppna arbetslösheten nere. Verksamheten vänder sig främst till personer som av olika skäl har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Insatserna ska främja jämställdhet, mångfald och lika behandling.


Vår verksamhet

Enheten för arbetsmarknad samordnar, verkställer och utvecklar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser.

Viktiga samarbetspartners är socialkontoret, vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, fackliga-, näringslivs- samt intresseorganisationer.

Enheten för arbetsmarknad sätter individen i centrum. Perspektivet är långsiktigt och fokus ligger på hela arbetsmarknaden.

Enheten för arbetsmarknad

  • kartlägger behov hos arbetslösa
  • planerar och genomför aktiviteter för arbetslösa
  • erbjuder och motiverar arbetslösa att delta i aktiviteter
  • arbetar med lönebearbetning, statsbidrag och ekonomi
  • samarbetar internt och externt med arbetslivet i frågor som rör praktik
  • bedriver omvärldsbevakning
  • håller i handledarutbildning, studiebesök, kompetensförsörjning med mera.

 

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden
Informationen granskades: 2018-11-22