Anslagstavla

Justerat protokoll IFO AU

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2018-12-27
Paragrafer
453
Datum då anslag sätts upp
2019-01-03
Datum då anslag tas ned
2019-01-24
Förvaringsplats för protokoll
Socialkontoret
Text

 

Protokoll

Protokoll

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-08