Anslagstavla

Justerat protokoll Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

Organ
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
Mötesdatum
2018-10-25
Paragrafer
55-60
Datum då anslag sätts upp
2019-01-08
Datum då anslag tas ned
2019-01-30
Förvaringsplats för protokoll
Kommunledningskontoret, stadshuset
Text

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-08