Anslagstavla

Justerat protokoll fritidsnämnden

Organ
Fritidsnämnden
Mötesdatum
2018-12-05
Paragrafer
218-240
Datum då anslag sätts upp
2019-01-07
Datum då anslag tas ned
2019-01-30
Förvaringsplats för protokoll
Kultur- och fritidskontoret, Bäckgatan 1
Text

 

Protokoll

Protokoll

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-08