Anslagstavla

Justerat protokoll kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-01-08
Paragrafer
1
Datum då anslag sätts upp
2019-01-08
Datum då anslag tas ned
2019-01-31
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelsens sekretariat
Text

 

Protokoll

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-08