Anslagstavla

Justerat protokoll kulturnämnden

Organ
Kulturnämnden
Mötesdatum
2018-12-12
Paragrafer
112-130
Datum då anslag sätts upp
2019-01-10
Datum då anslag tas ned
2019-02-01
Förvaringsplats för protokoll
Kultur- och fritidskontoret, Bäckgatan 1
Text

 

Protokoll

Protokoll

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-08