Anslagstavla

Justerat protokoll nämnden för support och lokaler

Organ
Nämnden för support och lokaler
Mötesdatum
2019-01-10
Paragrafer
1-4
Datum då anslag sätts upp
2019-01-11
Datum då anslag tas ned
2019-02-03
Förvaringsplats för protokoll
Stadshuset, support och lokaler
Text

 

Protokoll

Protokoll

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-08