Anslagstavla

Justerat protokoll socialnämnden

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2019-01-10
Paragrafer
1-6
Datum då anslag sätts upp
2019-01-12
Datum då anslag tas ned
2019-02-03
Förvaringsplats för protokoll
Socialkontoret
Text

 

Protokoll

Protokoll

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-08