Anslagstavla

Särskild kungörelse enligt 5 kap 14 § Kommunallagen

Tillkännagivanden av sammanträden

Organ
Kommunfullmäktige
Datum för möte
2018-09-25
Tid för möte
10:00
Plats
Forumsalen, Campus Skellefteå

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-08