Ansökan om elevstöd

Vi hjälper elever som behöver stöd för att klara sina studier.

Stödet kan till exempel handla om hjälp vid läs- och skrivsvårigheter, som olika anpassningar vid prov, kurslitteratur på CD/dator eller hjälp med struktur och planering.

På skolan finns specialpedagog, speciallärare samt lärarstöd


Du ansöker själv via e-post om stöd:   Skicka e-post