Använd ett direkt tilltal

Ditt budskap går lättare fram om du riktar dig direkt till den som läser.

Skriv du när du skriver till enskilda, även om det är flera som kommer att läsa texten. Om du skriver till företag eller organisationer kan du använda ni. Skriv alltid du och ni med små bokstäver. Undvik att skriva man, det kan vara otydligt vem du menar.

Skriv så här

Skriv inte så här

För att få (och behålla) ett serveringstillstånd måste du visa att du är lämplig att bedriva verksamheten. För att få (och behålla) ett serveringstillstånd krävs att den sökande kan visa sig lämplig att bedriva verksamheten med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden.
När du lämnar kompletteringarna kan du även skicka med bilagor. Vid lämnandet av kompletteringar är det möjligt att bifoga bilagor.
I Skellefteå kan du parkera på många olika platser. Du kan betala parkeringen genom att köpa ett p-pass, betala direkt i biljettautomaten eller via din mobiltelefon. I Skellefteå finns flertalet parkeringsplatser. Det finns också många betalningsmöjligheter: kortbetalning, p-pass och mobilbiljetter.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24