Använd punktlistor

En punktlista ger överblick och lyfter fram det viktiga i texten på ett tydligt sätt.

En punktlista är lätt att läsa och passar bra i de flesta texter, särskilt om du ska räkna upp flera viktiga saker eller om du ska skriva en instruktion.

Tänk på att punktlistan ska vara symmetrisk

Tänk på att alla punkter i din punktlista ska vara symmetriska, det vill säga se ut på samma sätt. Om första punkten är en uppmaning, bör alltså även de andra punkterna vara uppmaningar.

Skriv så här

Skriv inte så här

Vi strävar efter att möta dina behov och önskemål och att skapa en regelbunden och trygg assistans för dig. Vi ansvarar därför för att dina personliga assistenter

  • har rätt utbildning
  • får handledning i sitt dagliga arbete
  • får lära sig nya saker regelbundet.

Detta gör vi för att du ska ha det så bra som möjligt.

Vi eftersträvar att tillmötesgå kundens behov och önskemål samt skapa kontinuitet i assistansen. Vi ansvarar för att de som arbetar som personliga assistenter har rätt utbildning, får handledning i sitt dagliga arbete och får regelbunden vidareutbildning. Detta gör vi för att säkerställa att kunden får högsta möjliga livskvalitet.

Tänk på detta när du vikarierar i skolan:

  • Fråga dina kollegor om du är osäker på din arbetsuppgift.
  • Använd inte parfym eftersom det finns personer som har allergier.
  • Presentera dig gärna för barnen och deras vårdnadshavare.

Som vikarie i skolan:

  • Fråga dina kollegor om du är osäker på arbetsuppgiften.
  • Parfym bör ej användas. Det finns personer som är allergiska.
  • Presentation för föräldrar och barn skapar förutsättningar för god dialog.

 

 

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24