Välkommen till Aura fritidshem

Aura fritidshem eftersträvar att erbjuda barnen en meningsfull fritid, byggd på pedagogisk omsorg. Tyngdpunkten i verksamheten ligger i det enskilda barnets personliga utveckling.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-10-17