Välkommen till Kulans fritidshem

Vårt fritidshem Kulan ligger på nedre våningen på Auraskolan. Skolans och fritidshemmets gemensamma ledord är hjärna, hjärta och hälsa.
Utifrån det jobbar vi med hela barnet vilket genomsyrar vår verksamhet.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-10-17