Bakgrund till Floraskolan

År 2013 beslutade kommunfullmäktige att avsätta pengar för en ny skola på Morön. Beslut om att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra skolverksamhet på tomten på kvarteret Nyponet togs i augusti 2016. Projekteringen av skolan påbörjades mars 2017 och pågår fram till att spaden sätts i jorden efter sommaren 2018.

Beräkningen på 1 000 elever är att skolan kostar 310 miljoner kronor att bygga. I budget finns även 112 miljoner kronor för en friidrottshall och en fullstor idrottshall. Det totala investeringsutrymmet är 422 miljoner kronor.

Om du vill läsa mer om besluten bakom Floraskolan kan du söka bland protokoll.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13