Barnrättsarbete i Skellefteå

Skellefteå kommun har under lång tid arbetat med barnrättsfrågor med en barnrättsgrupp/nätverk som är knuten till kommunens strategi för barns och ungas inflytande och delaktighet, en strategi som antagits av kommunfullmäktige.

Detta arbete har en lång historia med ungdomsfullmäktige, elevråd, fritidsgårdar, invånardialoger, demokratilots och aktiva i olika nationella nätverk.

Under åren 2017 - 2019 har Skellefteå kommun ingått i ett pilotprojekt med fyra andra kommuner i Sverige tillsammans med UNICEF Sverige för att ta fram ett koncept för en barnrättskommun. I år har kommunen diplomerats för sitt arbete.

I barnrättsgruppen ingår:

Jörgen Svedberg, samordnare barnrättsgruppen
Yngve Lindmark, Kommunledningskontoret
Joakim Lundin, Kommunledningskontoret
Erika Nilsson, Support och lokaler
Malin Gustafsson, Utbildning/arbetsmarknad
Theres Normark, Utbildning/arbetsmarknad
Jan Tarras-Wahlberg, Samhällsbyggnad
Anna Granlund, Samhällsbyggnad
Jörgen Lindqvist, Samhällsbyggnad
Sara Persson, Socialkontoret
Nina Gustavsson, Socialkontoret
Cecilia Kåmark, Kultur- och fritidskontoret
Lina Tjärnström, Kultur- och fritidskontoret
Anita Risberg, Kultur-och fritidskontoret
Anna-Lena Lundmark, Kultur-och fritidskontoret
Berith Markstedt, Kultur-och fritidskontoret

Övriga nätverk inom kommunen som arbetar med barnrätt

FRIS - Förebyggande rådet i Skellefteå
Folkhälsorådet

Barnrättskommun - vad är det?

En barnrättskommun gör ett åtagande att med utgångspunkt i barnkonventionen säkra att alla som arbetar i kommunen känner till barnets rättigheter och tar dessa i beaktande i sitt arbete. En barnrättskommun vågar vara självkritisk och har alltid barnets bästa i åtanke. I en barnrättskommun är barns delaktighet och inflytande alltid viktigt i beslut som berör barn.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-11-17