Berätta vem som gör vad

Se till att berätta vem som gör vad i den text som du skriver.

Var uppmärksam på de verb som slutar med -s, de kallas för passiva verb och gör det svårare för oss att förstå. Ett exempel på det är frågan har utretts, men vem är det som har utrett frågan? Skriv ut det så blir det enklare för läsaren att förstå.

Skriv så här

Skriv inte så här

Skellefteå kommun kommer att bygga nya gång- och cykelvägar för att det ska bli säkrare och enklare för alla att ta sig fram. Nya gång- och cykelvägar planeras att byggas för ökad säkerhet och bättre framkomlighet.
Du får veta om du kan få försörjningsstöd eller inte när handläggaren har gått igenom all information i ditt ärende. Innan besked om försörjningsstöd kan lämnas utreds ärendet utifrån det inskickade underlaget.
Kontakta kundtjänst om du vill ha mer information. Kontakt tas med kundtjänst om vidare upplysningar önskas.

 


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24