Bildkategorier

Skellefteå kommun har en stor och i flera fall komplex organisation med många olika verksamheter och inriktningar. Detta gör att vårt bildbehov varierar kraftigt i fråga om innehåll, motiv och bildkomposition.

Vi skiljer mellan olika typer av bilder. I vår kommunikation använder vi bland annat:

Porträttbilder

Porträtt på människor, fotograferade i studio eller andra miljöer för till exempel pressbilder.

Verksamhetsbilder

Bilder som visar människor, miljöer och situationer från vår verksamhet. Det kan till exempel vara en bild på lärare och elever i ett klassrum eller från ett evenemang på någon av kommunens arenor. Det kan också vara bilder till redaktionella sammanhang, som reportage och artiklar i våra tidningar. Bilderna kan ha en dokumentär känsla.

Profilbilder

Bilder som är varumärkesstärkande och bidrar till att bygga känsla för Skellefteå kommun och våra budskap. Profilbilderna avspeglar de som nyttjar det vi skapar, här ligger fokus på stämningen och känslan. Denna typ av bilder tas fram för mer strategisk kommunikation och ska skapa igenkänning. Det är informationsenheten som avgör när Skellefteå kommuns profilbilder används.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-05-03