Välkommen till Björnåkersskolan årskurs 6-9

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder.Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13
Sida

Grundskolans läsårstider och lov

Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårsti...