Björnen årskurs F-5

Björnen – en helhet över dagen, åren och verksamheterna: förskoleklass, skola 1-5 och fritidshem med 134 barn. Verksamheten bygger på allas medskapande bidrag till känslan av alla sedda. Målinriktade arbetslag arbetar åldersblandat och en aktiv dialog förs med eleverna. Genom att tydliggöra den inre lusten till lärande kan våra barn och ungdomar växa vidare i ett spår de känner sig trygga med.

Björnen består av två avdelningar, Södra och Norra Björn.

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13