Vatten och avlopp

Bevattningsförbud på ett antal platser i Skellefteå kommun

Den höga värmen som varit under en längre tid har gjort att förbrukningen av vatten har gått upp, vilket innebär att vattenverket som är kopplat till ett antal orter inte kan möta den höga vattenförbrukningen. För att kunna säkerställa behovet av vatten inne i bostäderna utfärdas bevattningsförbud på följande orter: Burträsk, Åbyn-Burträsk och Bodbyn-Burträsk. Bevattningsförbudet gäller tills vidare. Vi vädjar till boende på orterna att vara sparsamma och låta bli att bevattna gräsmattor och trädgårdsland med dricksvatten.

Läs mer
bygga-bo-miljo-1280x400.png

Bo, trafik och miljö

För dig som bor här eller vill flytta hit erbjuder Skellefteå kommun information och service i allt från avfallshantering till bygglov och samhällsplanering. Vi strävar efter en hållbar samhällsutveckling för både miljö och folkhälsa.

Sida

Kritik på teknik

Kritik på teknik är en enkätundersökning som syftar till att ge kommunen en uppfattning om invånarnas önskemål och prioriteringar när det gäller samhä...

Läs mer
Nyhet

Köpa latrinkärl

2020-06-23 Latrinkärl till fritidshus finns att köpa på alla återvinningscentraler samt Skellefteå kommuns centralförråd. På kartan och beskrivning nedan kan du ...

Läs mer